Hvad vil drive markederne i 2023?

11-01-2023 17:00

Her kan du i løbet af en lille time blive klogere på inflationens påvirkning på kort og lang sigt samt blive opdateret på den forventede markedsudvikling for 2023. Se med på webinaret ved at udfylde dit navn og e-mail.

På webinaret fortæller Nordeas Head of Investment Strategy, Steen Blindum, hvordan inflation er en af de væsentligste risici for afkastet i en portefølje. Prisfastsættelsen af ens investeringer kan påvirkes på kort sigt og købekraften af formuen kan potentielt udhules over længere horisonter. Steens indlæg sætter fokus på, hvordan inflation påvirker forskellige aktivklasser på både kort og lang sigt, samt hvilke muligheder der er for at beskytte sin portefølje mod inflation.

Herefter kan du høre Nordeas chefstrateg, Josephine Cetti, forklare, hvorfor inflationen er begyndt at falde over de sidste par måneder, og hvad hun forventer herfra. Inflation og stigende renter var de mest afgørende faktorer for afkastet på både aktier og obligationer sidste år. 

Vil investorerne over de kommende måneder fokusere mere på recession, hvad har det af betydning for virksomhedernes indtjening, og hvordan vil det påvirke markederne?

Vi har modtaget mange gode spørgsmål inden webinaret, og har i den forbindelse tilrettelagt indlægget, så vi svarer på nogle af spørgsmålene undervejs. 

Har du et spørgsmål, som du ikke når at få svar på, eller som f.eks. drejer sig om specifikke aktieinvesteringer, opfordrer vi dig til at kontakte din investeringsrådgiver.

Venlig hilsen
Nordea Private Banking


Mød talerne

Josephine Cetti

Chefstrateg

Josephine er Nordeas nye chefstrateg og del af House View teamet, som er et Nordisk team med fokus på taktisk aktiv allokering (TAA). Teamet er blandt andet ansvarlig for investeringsstrategien i Nordeas danske puljeordninger. Hun er uddannet cand.polit og har bred erfaring indenfor de finansielle markeder med en baggrund indenfor porteføljeforvaltning hos en større dansk pensionsfond og senest fra en kapitalforvalter.

Bjørn Dahlberg

Afdelingsleder

Jeg har været i Nordea siden 1998, hvor jeg startede som elev og efterfølgende havde fornøjelsen af forskellige rådgivningsjobs. I 2005 blev jeg senere leder i Private Banking i Roskilde, og i dag er jeg nu leder i Private Banking Lyngby.

Steen Blindum

Head of Investment Strategy

Udgangspunktet for Steens professionelle karriere er en baggrund som økonom og Ph.d. i økonomi. De seneste 15 år har han været i Nordea, hvor hans fokus oftest har været research og strategien for den lidt længere investeringshorisont. Dette inkluderer blandt andet ansvaret for Nordeas langsigtede forventninger til de forskellige aktivklasser, ledende specialist for strategisk aktivallokering, analyse af porteføljer samt deres sensitivitet i forhold til forskellige økonomiske risikofaktorer. Perspektivet er altid at sætte Nordeas kunder bedre i stand til at udnytte de investeringsmuligheder, som de finansielle markeder løbende giver adgang til.